KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Paulina Jakimik

Powierz swoje sprawy profesjonalistce

Moim priorytetem w kontaktach z Klientami jest współpraca oparta na zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Stosowanie tych zasad umożliwia mi precyzyjne rozpoznanie potrzeb Klientów i ustalenie ich sytuacji prawnej.

Proponując Klientom optymalne możliwości rozwiązania ich problemów – w sposób jasny i zrozumiały objaśniam prawdopodobne skutki podjętych decyzji aby mogli świadomie dokonać najlepszych dla siebie wyborów.

W CZYM MOGĘ CI POMÓC

prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

 • Sprawy rozwodowe i o separację.
 • Sprawy o podział majątku.
 • Sprawy z zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem.
 • Sprawy o alimenty.
PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Dział spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Zachowek
PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

 • Dział spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Zachowek
PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy dotyczące błędów medycznych
 • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów,
 • sprawy dotyczące nieruchomości, – związane ze sprzedażą i zakupem nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, dotyczące zasiedzenia nieruchomości, ochrony stanu posiadania i prawa własności, w przedmiocie ustanowienia służebności, zniesienia współwłasności
 • sprawy o zapłatę oraz windykację należności

OBSŁUGA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazie konkurencji.
 • Doradztwo i reprezentacja przed sądem w sporach pracowniczych.
 • Doradztwo i reprezentacja przed sądem w sprawach o renty, zasiłki, emerytury i inne świadczenia wypłacane przez ZUS.