Alimenty na dziecko od dziadków – czy i kiedy można ich żadać?

Osobami, które są zobowiązane uiszczać alimenty na dziecko są przede wszystkim jego rodzice. Jednak czasem alimentów na dziecko możesz żądać od dziadków.

Częstą sytuacją jest ta, gdy rodzic zobowiązany do alimentacji, alimentów nie reguluje bo    uniemożliwia mu to jego trudna sytuacja. Może to być  związane z chorobą czy utratą źródła dochodu albo po prostu jest uporczywym uchylaniem się od ich płacenia.

Na różnych forach prawnych i grupach dyskusyjnych często możemy spotkać taką radę: Twój były nie płaci alimentów? Ściągnij je z jego rodziców, należy ci się! Jeśli ojciec dziecka nie płaci alimentów, to w zamian za to bez problemu sąd zasądzi je od jego rodziców. Prawda? To jest MIT!

Obowiązek rodziców w zaspakajaniu potrzeb dziecka.

Tak jak napisałam wyżej, to RODZICE są zobowiązani w pierwszej kolejności zaspokajać potrzeby swoich dzieci. Spełniać swój obowiązek alimentacyjny, to jest dostarczać środków utrzymania i wychowania. W praktyce to oznacza, iż – jeżeli jeden z rodziców nie realizuje tego obowiązku z jakichkolwiek powodów, to do zaspokajania materialnych potrzeb  dziecka zobowiązany jest drugi. W CAŁOŚCI. I dopiero w sytuacji, gdy także i ten rodzic nie jest w stanie W CAŁOŚCI lub W CZĘŚCI spełniać tych obowiązków wobec dziecka i z tego względu mogłoby znaleźć się ono w NIEDOSTATKU – wtedy dopiero alimenty mogłyby zostać zasądzone także od dziadków. ALE UWAGA! Jeżeli matka rzuci pracę, zmieni ją na mniej płatną po to aby mieć możliwość pozwania dziadków – to ma marne szanse na powodzenie. Rodzic musi wykazać, że zrobił wszystko aby samodzielnie sprostać kosztom utrzymania i wychowania dziecka – wykorzystując swoje możliwości zarobkowe w pełni.

Alimenty na dziecko od dziadków.

Jeśli jednak mimo wszystko, mimo pracy, starań  nie jest w stanie choćby częściowo zaspokoić podstawowych potrzeb dziecka i jest ono zagrożone niedostatkiem – wówczas istnieją realne szanse aby alimenty wyegzekwować od dziadków. Co oznacza pojęcie niedostatku? W niedostatku będzie znajdowała się osoba, która nie posiada wystarczających środków na zaspokojenie swoich podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb.  Podsumowując – jeśli jeden z rodziców z różnych względów nie płaci alimentów, to ten obowiązek będzie musiał w całości spełniać drugi z nich. Jeśli on nie da rady w całości lub w części sprostać zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka – wtedy alimentów będzie można ubiegać się od dziadków.  Jednak wbrew powszechnej opinii – do alimentów zobowiązani są nie tylko dziadkowie ze strony rodzica uchylającego się od alimentów, ale wszyscy dziadkowie – w tym samym stopniu! Stanowisko odmienne, to kolejny, powielany MIT!

Obowiązek alimentacyjny rodziców a obowiązek alimentacyjny dziadków.

Należy pamiętać jednak, że obowiązek alimentacyjny dziadków różni się od tego, który spoczywa na rodzicach dziecka. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania. Natomiast zobowiązanie dziadków zależne jest od ich możliwości zarobkowych i majątkowych.

Zatem wbrew pozorom i powielanym w internecie radom – alimenty od dziadków nie są tak łatwe do uzyskania. Jednak nie jest to niemożliwe i zdarza się w praktyce. Muszą być do tego spełnione przesłanki, które opisałam.

Kiedy warto rozważyć pozwanie dziadków o alimenty?

Jaki jest kolejny, mniej oczywisty powód dla którego warto czasem przemyśleć pozwanie dziadków? Bardzo często  rodzic uporczywie uchyla się od płacenia alimentów, ukrywa swój majątek, choć nieźle mu się powodzi. Taki pozew bywa wówczas skutecznym motywatorem do ich regulowania, w celu uchronienia przed tym swoich rodziców.