Czy mogę uniknąć płacenia alimentów na dziecko?

Nie mam z czego ich płacić. Mało zarabiam, mam dużo wydatków, spłacam kredyt, mam zobowiązania. Sam ledwo wiążę koniec z końcem!

Bezwzględny obowiązek płacenia alimentów.

 Obowiązek alimentacyjny wobec własnego dziecka jest bezwzględny. Cytując przepis – rodzice mają obowiązek dostarczania swoim dzieciom środków utrzymania a gdy potrzeba – także wychowania. Możliwości uchylenia się od tego obowiązku – przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie przewidują. No chyba, że dziecko jest już dorosłe – i to nie w każdym przypadku.

Upewnijmy się, że dobrze rozumiesz instytucję alimentów…

Czy wiesz, że ten sam obowiązek realizują rodzice, którzy wspólnie wychowują dziecko? Podobnie jak rodzic, z którym zamieszkuje dziecko po rozwodzie? Tylko, że oni ponoszą koszty utrzymania dziecka na biężaco, każdego dnia – tu jedzenie, tam przedszkole, tu balet, tam spodnie, tu książeczka, tam kolorowanka. I tak płynie… 5 zł, 50 zł, 150 zł, 500…… Te wydatki najczęściej w rzeczywistości przewyższają kwoty jakie tytułem alimentów zasądza sąd.

Czy wyobrażasz sobie, że taki rodzic rano powie dziecku – dziś śniadania nie będzie? A buty za ciasne – no trudno. Do przedszkola nie idziesz. Nie mam pieniędzy, mam kredyt i wydatki, i sam muszę przecież coś jeść. No chyba nie…

Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie płacenia alimentów.

Zdaniem Sądu Najwyższego rodzic musi się z dzieckiem podzielić nawet bardzo szczupłymi dochodami. W dodatku Sąd uznał, że rodzic musi zaspokajać potrzeby dziecka nawet kosztem posiadanych składników majątkowych! Bo utrzymanie dziecka jest ważniejsze!

Kto nie wierzy, niech przeczyta to:

„Celem obowiązku alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka. Możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego nie określa się wyłącznie na podstawie rzeczywistych zarobków i dochodów. Nawet trudna sytuacja materialna rodzica nie zwalnia go od obowiązku świadczenia alimentów na potrzeby dzieci.”

I to:

„Co do zasady obowiązek spłaty zobowiązań kredytowych jest niezależny od obowiązku alimentacyjnego, dlatego nie może stanowić podstawy do uchylania się od jego wykonania.”

(cytat z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. akt I NSNc 79/20)

.

Dlatego jeśli masz dziecko, nie stosuj uników. Myśl o sposobach, nie o wymówkach.