Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Jest to świadczenie z tzw. Tarczy antyinflacyjnej, która ma rekompensować podwyżki cen żywności, energii elektrycznej, gazu.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Świadczenie przysługuje osobom u których:

– dochód na osobę w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 2.100 ZŁ

– dochód na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym nie przekracza 1.500 zł

Za jaki okres liczony jest dochód?

Jeżeli złożysz wniosek do 31 lipca 2022 r. wysokość dochodu miesięcznego na członka rodziny będzie ustalana na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2020. Jeżeli natomiast wniosek będzie składany w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. – wówczas dochód miesięczny przypadający miesięcznie na członka rodziny będzie ustalana na podstawie dochodu osiągniętego w 2021 r.

Na jakie kwoty można liczyć?

Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego, i tak:

  1. W gospodarstwie jednoosobowym można liczyć na 400 zł dodatku

  2. W gospodarstwie 2-3 osobowym – 600 zł dodatku

  3. W gospodarstwie 4-5 osobowym – 850 zł dodatku

  4. W gospodarstwie 6 i więcej osobowym – 1150 zł dodatku

Kto może liczyć na wyższe kwoty?

Wyższe kwoty przysługują osoby, u których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, piec kaflowy, kuchnia węglowa.

Takie osoby mogą liczyć na następujące kwoty dodatków:

  1. W gospodarstwie jednoosobowym – 500 zł

  2. W gospodarstwie 2-3 osobowym – 750 zł

  3. W gospodarstwie 4-5 osobowym – 1.062,50 zł

  4. W gospodarstwie 6 i więcej osobowym – 1.437,50 zł

Czy gdy przekroczę te progi, nie mogę już na nic liczyć?

Przy wypłacie tego świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Brzmi to dość niejasno, ale oznacza, że na dodatek można liczyć nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Wówczas kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna kwota jaką możemy otrzymać to 20 zł.

Terminy składania wniosków

Ogólnie wniosek można złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r.

Jeżeli złożysz wniosek do 31 stycznia 2022 r., wówczas dodatek zostanie wypłacony w 2 równych ratach – do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek później, dostaną świadczenie w jednej racie – do 2 grudnia.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski można składać elektronicznie przez system epuap. Można wysyłać je także pocztą lub zanieść osobiście. Wnioski zgodnie z ustawą należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. W praktyce przyjmowaniem wniosków zajmują się gminne i miejskie jednostki organizacyjne zajmujące się pomocą społeczną typu MOPR, MOPS czy GOPS.

Skąd mogę pobrać wniosek.

Wniosek można pobrać na przykład tutaj.