GDZIE ZŁOŻYĆ POZEW O…

Gdy decydujemy się na rozwód, chcemy wnieść o alimenty, złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, najpierw zastanawiamy się nad tym… gdzie? Gdzie składać wniosek, gdzie złożyć pozew, gdzie założyć sprawę? To często pojawiające się pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć.

….. ROZWÓD?

Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego, którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z nich ma tym okręgu dalej miejsce zamieszkania lub stałego pobytu. Jeśli nie, będzie to Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Pozew składa się do wydziału cywilnego, lub cywilnego – rodzinnego.

….. ALIMENTY?

Najczęściej pierwszy raz alimenty orzekane są w wyroku rozwodowym. Jeśli alimenty mają być zasądzone w wyroku rozwodowym, wnosimy o nie w pozwie o rozwód. Wówczas właściwość sądu jest taka jak powyżej.

Inaczej jest w przypadku pozwu dotyczącego alimentów. Pozew o alimenty składamy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego (dziecka – jeśli wnosimy o alimenty na dziecko lub naszego – jeśli żądamy alimentów na siebie) lub miejsca zamieszkania pozwanego (czyli osoby od której dochodzimy alimentów – np. byłego męża, ojca dziecka).  Pozew o alimenty kieruje się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego sądu rejonowego.

…… USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ?

Tu zasada jest podobna jak przy pozwie o rozwód, jednak właściwość rzeczowa sądu – odmienna. Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli nie, będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

…….. ZAPRZECZENIE OJCOSTWA?

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (lub pobytu). Jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.

……WNIOSEK O ZGODĘ NA WYDANIE DZIECKU PASZPORTU?

……WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM DZIECKA?

Właściwy będzie sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) dla miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.