Kredyt bez zgody małżonka

„Mąż wziął kredyt za moimi plecami!

Dopiero się o tym dowiedziałam. Nie wiem na co poszły pieniądze… Boję się że będę musiała go spłacać. A co jeśli komornik „usiądzie” na nasze mieszkanie??”

GDY MĄŻ ZACIĄGNĄŁ KREDYT BEZ MOJEJ ZGODY…

I ślubuję ci… uczciwość małżeńską. Jednak kredyty, pożyczki i inne zobowiązania zaciągane bez zgody męża czy żony.. Słyszę o tym przy okazji bardzo wielu spraw rozwodowych, które prowadzę. Takie „rewelacje” często wychodzą dopiero, gdy dochodzi do rozstania i wszystko „się sypie”. Często te owiane tajemnicą kredyty mają ukryć nałogi – alkohol, narkotyki, hazard… To wszystko kosztuje.

CZY BANK MOŻE UDZIELIĆ KREDYTU BEZ ZGODY DRUGIEGO MAŁŻONKA?

Bank ma prawo udzielić małżonkowi kredytu bez zgody współmałżonka. Zazwyczaj banki proszą o zgodę dopiero od pewnej kwoty. Czy wówczas drugi małżonek, który nie tylko nie wyraził zgody, ale często o tym kredycie nie wiedział, będzie za niego odpowiadał?

NIE. Jest od tej zasady jednak jeden wyjątek, o którym za chwilę.

Jeżeli mąż zaciągnął kredyt bez zgody żony, to bank będzie mógł dochodzić spłaty z:

– jego majątku osobistego,

– wynagrodzenia za pracę,

– dochodów z innej działalności zarobkowej.

CZY KOMORNIK MOŻE WEJŚĆ NA NASZE MIESZKANIE?

Jeśli mieszkanie czy dom w którym mieszkacie stanowi wasz majątek wspólny – z tego nie mogą być pokryte ukrywane długi męża.

KIEDY ŻONA PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KREDYT ZACIĄGNIĘTY BEZ JEJ ZGODY?

Kiedy jednak zarówno żona jak i mąż będą odpowiadać za kredyt zaciągnięty przez jednego z nich – nawet pomimo braku zgody?

Gdy został wzięty na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny. Tak stanowi art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jakie to są te zwykłe potrzeby? A no potrzeby dnia codziennego, takie jak: jedzenie, ubrania, czynsz, leczenie… Tutaj interpretacje mogą być różne – zależnie od statusu ekonomicznego rodziny… W zależności od majętności, różne mogą być nasze „zwykłe” potrzeby.

JAK MOŻNA SIĘ OD TEGO UWOLNIĆ?

Z ważnych powodów sąd może jednak uznać, iż mimo wszystko za dług ma odpowiadać tylko ten małżonek, który go zaciągnął.

A o tym co zrobić, gdy mąż nie chce dokładać się do domowego budżetu przeczytasz tutaj.