Czy mogę nie zgodzić się na rozwód?

Niespodziewanie mąż oznajmił, że chce się rozwieść. Co prawda ostatnio układało się wam gorzej…. Kłótnie, ciche dni… Myślałaś jednak, że jakoś to poskładacie, że jeszcze jest o co walczyć. Poza tym jesteście małżeństwem, a małżeństwo dla ciebie jest święte, nierozerwalne. Twoja wiara nie pozwala ci na rozwód a w dodatku macie małe dzieci. Mimo to on chce rozwodu i zapowiada złożenie pozwu. On chce, ale ty – nie..
Taki scenariusz nie jest rzadkością. W takiej sytuacji często pojawiają się pytania – Czy mogę nie wyrazić zgody  na rozwód? Co będzie jeśli się nie zgodzę? Co na to sąd?
Po pierwsze i najważniejsze – masz prawo odmówić zgody na rozwód.

 

Nie dam mu rozwodu. Nigdy.

Jeśli rozważasz czy zgodzić się na rozwód, zastanów się najpierw nad swoimi pobudkami. Odradzam odmowę zgody na rozwód ze zwykłej złośliwości, aby odegrać się na partnerze. Bo przecież to on jest winny.  A ty nie będziesz mu niczego ułatwiać.
Kto wkroczył na ścieżkę rozwodu ten wie, a kto ma zamiar to zrobić, zapewne wkrótce się dowie, że postępowanie rozwodowe jest bardzo ciężkim doświadczeniem.
Sam fakt rozstania z osobą, z którą mieliśmy spędzić całe życie w szczęściu i miłości, jest trudnym przeżyciem, kosztuje wiele stresu i negatywnych emocji. Jeśli „ubogacisz” ten proces o zaciekły upór – uwierz, trudniej będzie przede wszystkim tobie. Poza tym prawie na pewno – nic to nie da.
Praktyka orzecznicza pokazuje, że brak zgody na rozwód z powyższych przyczyn nie jest aprobowany przez sądy, więc twoja sprawa ma duże szanse zakończyć się rozwodem.

 

 Kocham i nie chcę się rozwodzić.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jedna ze stron, nawet ta  zraniona i opuszczona, nie chce się zgodzić na rozwód. Dlaczego? Bo kocha i wciąż szczerze wierzy w to, że to małżeństwo jest do uratowania. Bo czuje, że tak byłoby lepiej dla małoletnich dzieci małżonków. Albo dlatego, że zgodzić się na rozwód nie pozwala jej wiara.
No i co z tego? – ktoś mógłby zapytać. Do tanga trzeba dwojga, więc gdy jeden z małżonków chce zakończyć wspólne pożycie, sąd nie może zrobić nic innego niż orzec rozwód.
Czy tak to w rzeczywistości wygląda? Otóż niekoniecznie.

 

Istnieje kilka możliwości aby skutecznie odmówić zgody na rozwód.

 

  1. Brak trwałego rozpadu wszystkich więzi między małżonkami

Jak pisałam w poprzednim poście, sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli nie stwierdzi trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Oznacza to, że nawet jeśli w małżeństwie dzieje się źle, nie rozmawiacie ze sobą, któreś z was się wyprowadziło- to wszystko może być zbyt mało na orzeczenie rozwodu. Sąd będzie badał czy rozpadły się wszystkie więzi (ekonomiczna, psychiczna, fizyczna) oraz czy są szanse na powrót. Jeśli stwierdzi, że rozpad nie jest zupełny i trwały – rozwodu nie da. Czyli oddali pozew rozwodowy.

 

    2. Negatywne przesłanki rozwodowe – czyli kiedy jeszcze możesz się nie zgodzić

Twój związek się rozpadł i teoretycznie zaistniały wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu. Zastanawiasz się, czy twój brak zgody ma w tej sytuacji sens? Jeśli wciąż  wierzysz, że twoje małżeństwo można odbudować i chcesz o to walczyć – wciąż jest taka możliwość.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, czyli takie okoliczności, które zakazują sądowi udzielenia rozwodu, nawet jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli:

  1.  miałyby na tym ucierpieć małoletnie dzieci,
  2. rozwód będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub
  3. rozwodu  żąda ten małżonek, który ponosi wyłączną winę za rozpad związku, (chyba, że drugi z małżonków wyraża na to zgodę, lub jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego)
Jeśli chcesz aby twoje małżeństwo przetrwało, pośród powyższych przesłanek powinieneś poszukiwać argumentacji do odmowy zgody na rozwód.
Przesłanki pierwsza i trzecia są mniej więcej jasne.  Co jednak należy rozumieć pod pojęciem „rozwód sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”? Tej definicji możemy poszukać w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych.

 

Kiedy Sąd odmowę małżonka może uznać za niezgodną z zasadami współżycia społecznego?

M.in. wówczas, gdy przyczyną odmowy jest chęć zemsty, szykany; gdy odmawiasz zgody na rozwód a twój współmałżonek chce zalegalizować nowy związek, z którego pochodzą małoletnie dzieci (podczas gdy wy nie mieliście dzieci lub wasze dzieci są już dorosłe), lub gdy od waszego rozstania upłynął już bardzo długi czas.

 

Kiedy natomiast odmowa zgody będzie zgodna z zasadami współżycia społecznego?

Skuteczna odmowa zgody na rozwód jest możliwa np. gdy:
–  nie zgadzasz się na rozwód z powodów religijnych,
– mimo, że to nie ty ponosisz winę za rozpad małżeństwa, wybaczyłeś winy swojemu    współmałżonkowi,
– wciąż wierzysz w naprawę i trwałość związku,
ciągle kochasz współmałżonka i wierzysz w reaktywację małżeństwa;
–  jesteś w złym stanie zdrowia.

 

Zatem, gdy naprawdę wierzysz, że twoja małżeństwo można jeszcze naprawić i chcesz o to zawalczyć – dla siebie czy dla dzieci, jest to możliwe. Jeśli jesteś do tego tym małżonkiem, który nie ponosi żadnej winy w rozpadzie związku – twoje szanse na to rosną.
Musisz jednak pamiętać, iż wszystkie przesłanki, o których pisałam powyżej, podlegają zbadaniu i ocenie przez sąd. To co ty uznasz za dobre dla waszej rodziny, dzieci, zgodne z zasadami współżycia społecznego, niekoniecznie tak samo oceni sąd.