Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jakimik

POWIERZ SWOJE PRAWY PROFESJONALISTCE

W zakresie obsługi prawnej firm i przedsiębiorców kancelaria zapewnia

 • bieżące wsparcie i obsługę prawną, przygotowywanie projektów umów uchwał, statutów, protokołów i innej dokumentacji korporacyjnej (udział w posiedzeniach organów spółek)
 • rejestrację spółek oraz dokonywanie późniejszych zmian w KRS, w tym także w systemie S24
 • sporządzanie projektów, opiniowanie i analizę umów oraz udział w negocjacjach,
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych
Zgodność działań klienta z obowiącującymi przepisami prawa
 • Identyfikacja ryzyka prawnego w działaniach klienta.
 • Minimalizacja ryzyka prawnego.
 • Compliance.
 • Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • Reprezentacja klienta przed organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
Reprezentacja klienta przed:
 • sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
 • Reprezentację klienta na etapie przedsądowym.
 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
Prawo pracy, regulaminy i umowy
 • Przygotowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umów o odpowiedzialność za powierzone mienie.
 • Tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych i innej dokumentacji wewnętrznej.
 • Przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia.
Obsługa w zakresie:
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości
 • Doradztwo w procesie inwestycyjnym – w tym przygotowanie i opiniowanie kontraktów budowlanych
 • Due diligence nieruchomości
 • Sprawy związane z e-commerce – tworzenie regulaminów sklepów internetowych, weryfikacja pod kątem eliminacji klauzul abuzywnych.
 • Świadczenie usług z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. z zakresu prawa autorskiego, rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.