Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jakimik

POWIERZ SWOJE PRAWY PROFESJONALISTCE

“Oto są zasady prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to co się należy”

untitled-364

Proponując Klientom optymalne możliwości rozwiązania ich problemów - w sposób jasny i zrozumiały objaśniam prawdopodobne skutki podjętych decyzji aby mogli świadomie dokonać najlepszych dla siebie wyborów.

Moim priorytetem w kontaktach z Klientami jest współpraca oparta na zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Stosowanie tych zasad umożliwia mi precyzyjne rozpoznanie potrzeb Klientów i ustalenie ich sytuacji prawnej.

Czym się zajmuję?

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jakimik świadczy usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów bizneswych

PRAWO CYWILNE
 • sprawy odszkodowawcze
 • błędy medyczne
 • sporządzenia i opiniowanie umów, regulaminów
 • sprawy dotyczące nierychomości
 • sprawy o zapłątę, windykacja należności
prawo rodzinne
 • sprawy rozwodowe i o separację
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o władzę rodzicielską i opiekę nad dzickiem
 • sprawy o alimenty
PRAWO SPADKOWE
 • dział spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • dział spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek

W zakresie obsługi prawnej firm i przedsiębiorców kancelaria zapewnia

 • bieżące wsparcie i obsługę prawną, przygotowywanie projektów umów uchwał, statutów, protokołów i innej dokumentacji korporacyjnej (udział w posiedzeniach organów spółek)
 • rejestrację spółek oraz dokonywanie późniejszych zmian w KRS, w tym także w systemie S24
 • sporządzanie projektów, opiniowanie i analizę umów oraz udział w negocjacjach,
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych
Zgodność działań klienta z obowiącującymi przepisami prawa
 • Identyfikacja ryzyka prawnego w działaniach klienta.
 • Minimalizacja ryzyka prawnego.
 • Compliance.
 • Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • Reprezentacja klienta przed organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
Reprezentacja klienta przed:
 • sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
 • Reprezentację klienta na etapie przedsądowym.
 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
Prawo pracy, regulaminy i umowy
 • Przygotowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umów o odpowiedzialność za powierzone mienie.
 • Tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych i innej dokumentacji wewnętrznej.
 • Przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia.
Obsługa w zakresie:
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości
 • Doradztwo w procesie inwestycyjnym – w tym przygotowanie i opiniowanie kontraktów budowlanych
 • Due diligence nieruchomości
 • Sprawy związane z e-commerce – tworzenie regulaminów sklepów internetowych, weryfikacja pod kątem eliminacji klauzul abuzywnych.
 • Świadczenie usług z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. z zakresu prawa autorskiego, rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kontakt

Radca Prawny Paulina Jakimik

ul. Krakowska 7 lok. U1,
15-875 Białystok

formularz kontaktowy

porady prawne

Dodatek osłonowy Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Jest to świadczenie z tzw. Tarczy antyinflacyjnej, która ma

Moje dziecko jest dorosłe… czy dalej muszę płacić alimenty? Niektórym rodzicom wydaje się,  że po ukończeniu przez dziecko 18 lat, alimenty mu

Jak wygląda pozew o rozwód. Jakie elemnty musi w sobie zawierać. Oto 20 najważniejszych elementów, które powinny się znaleźć w pozwie o

Co to jest obowiązek alimentacyjny? Od czego zależy wysokość alimentów? Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka to obowiązek dostarczania mu środków utrzymania oraz

Mąż nie dokłada się do domowego budżetu – co zrobić? Scenariusz na pewno znany każdemu z nas. Jest pewna rodzina – mąż,

Zdanie dziecka w sądzie rodzinnym. Czy sąd bierze pod uwagę zdanie dziecka w sądzie rodzinnym? Gros spraw rodzinnych stanowią sprawy dotyczące dzieci.