Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jakimik

POWIERZ SWOJE PRAWY PROFESJONALISTCE

“Oto są zasady prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to co się należy”

untitled-364

Proponując Klientom optymalne możliwości rozwiązania ich problemów - w sposób jasny i zrozumiały objaśniam prawdopodobne skutki podjętych decyzji aby mogli świadomie dokonać najlepszych dla siebie wyborów.

Moim priorytetem w kontaktach z Klientami jest współpraca oparta na zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Stosowanie tych zasad umożliwia mi precyzyjne rozpoznanie potrzeb Klientów i ustalenie ich sytuacji prawnej.

Czym się zajmuję?

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jakimik świadczy usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów bizneswych

PRAWO CYWILNE
 • sprawy odszkodowawcze
 • błędy medyczne
 • sporządzenia i opiniowanie umów, regulaminów
 • sprawy dotyczące nierychomości
 • sprawy o zapłątę, windykacja należności
prawo rodzinne
 • sprawy rozwodowe i o separację
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o władzę rodzicielską i opiekę nad dzickiem
 • sprawy o alimenty
PRAWO SPADKOWE
 • dział spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • dział spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek

W zakresie obsługi prawnej firm i przedsiębiorców kancelaria zapewnia

 • bieżące wsparcie i obsługę prawną, przygotowywanie projektów umów uchwał, statutów, protokołów i innej dokumentacji korporacyjnej (udział w posiedzeniach organów spółek)
 • rejestrację spółek oraz dokonywanie późniejszych zmian w KRS, w tym także w systemie S24
 • sporządzanie projektów, opiniowanie i analizę umów oraz udział w negocjacjach,
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych
Zgodność działań klienta z obowiącującymi przepisami prawa
 • Identyfikacja ryzyka prawnego w działaniach klienta.
 • Minimalizacja ryzyka prawnego.
 • Compliance.
 • Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • Reprezentacja klienta przed organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
Reprezentacja klienta przed:
 • sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.
 • organami publicznymi oraz egzekucyjnymi.
 • Reprezentację klienta na etapie przedsądowym.
 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
Prawo pracy, regulaminy i umowy
 • Przygotowanie projektów umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umów o odpowiedzialność za powierzone mienie.
 • Tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych i innej dokumentacji wewnętrznej.
 • Przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia.
Obsługa w zakresie:
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości
 • Doradztwo w procesie inwestycyjnym – w tym przygotowanie i opiniowanie kontraktów budowlanych
 • Due diligence nieruchomości
 • Sprawy związane z e-commerce – tworzenie regulaminów sklepów internetowych, weryfikacja pod kątem eliminacji klauzul abuzywnych.
 • Świadczenie usług z zakresu prawa własności intelektualnej, tj. z zakresu prawa autorskiego, rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kontakt

Radca Prawny Paulina Jakimik

ul. Krakowska 7 lok. U1,
15-875 Białystok

formularz kontaktowy

porady prawne

Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie z oc sprawcy Praktycznie każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym wie, że może dochodzić odszkodowania z OC sprawcy za

Czy mogę nie zgodzić się na rozwód? Niespodziewanie mąż oznajmił, że chce się rozwieść. Co prawda ostatnio układało się wam gorzej…. Kłótnie,

Jak się przygotować do rozwodu?   Złożenie pozwu o rozwód jest początkiem sprawy rozwodowej. Prawie zawsze przy tym jest zakończeniem pewnego bardzo