Rozwód bez orzekania o winie – kiedy jest możliwy i co on oznacza ?

Rozwód bez orzekania o winie potocznie bywa nazywany „rozwodem za porozumieniem stron” lub „rozwodem polubownym”. W rzeczywistości jednak strony nie mogą zawrzeć ugody w sprawie o rozwód, nie mogą złożyć wspólnego pozwu. Mogą jednak mieć tożsame stanowisko i oczekiwania. Wówczas strona, która składa pozew (powód) może w piśmie wskazać, iż wnioskuje o rozwód bez orzeczenia o winie a drugi z małżonków w odpowiedzi na pozew (pozwany) – może do tego wniosku się przychylić, tj.  wskazać, że też chce się rozwieść a przy tym także żąda aby sąd nie ustalał niczyjej winy. 

Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym sąd wskazuje, czy i który małżonek (lub oboje małżonków) ponieśli winę za rozpad małżeństwa. Zaniechanie tych ustaleń możliwe jest TYLKO WTEDY jeśli oboje małżonkowie zgodnie tego żądają. Właśnie ten obopólny wniosek, jednomyślność obojga jest jedyną możliwością a zarazem warunkiem, aby sąd zaniechał orzekania o winie.

Podsumowując:

– jeśli obie strony zgłaszają żądanie rozwodu bez orzekania o winie, sąd jest zobligowany nie orzekać o winie (jednak może oddalić powództwo)

– jeśli jedna ze stron chce rozwodu bez orzekania o winie a druga z orzeczeniem o winie – sąd jest zobligowany orzekać o winie

 

 Jakie będą skutki rozwodu bez orzekania o winie?

1. W sensie prawnym oboje – i mąż i żona będą traktowani jakby nie ponosili winy za rozwód, jakby byli niewinni.

2. Każdy z nich będzie mógł dochodzić od siebie nawzajem alimentów – jeśli znajdzie się w niedostatku.

 

Kiedy odstąpienie od orzekania o winie będzie niemożliwe?

1. kiedy co najmniej jeden z małżonków nie wyrazi na to zgody, albo będzie wnioskował o orzeczenie o winie

2. kiedy wystąpią przesłanki do orzeczenia rozwodu wyrokiem zaocznym (tj. gdy pozwany małżonek odbiera korespondencję, ale nie odpowiedział na pozew, nie stawia się na rozprawy – nie bierze udziału w postępowaniu)

3. kiedy miejsce pobytu pozwanego małżonka nie jest znane i z tego względu sąd ustanowi dla niego kuratora.

Dlaczego w powyższych sytuacjach nie? Właśnie dlatego, że wystąpienie tych okoliczności czyni zgodę małżonka na rozwód bez orzekania o winie niemożliwą – z uwagi na wyraźne przeciwstawienie się temu lub na nieobecność albo bezczynność małżonka w postępowaniu rozwodowym.

No dobrze. Wyraziłem zgodę na rozwód bez orzekania o winie. I wtedy zdrada żony wyszła na jaw. Czy mogę się jeszcze wycofać?

Tak, zgodę na zaniechanie orzekania o winie można cofnąć, nawet po zapadnięciu wyroku. Odwołać zgodę można przed sądem II instancji, aż do zamknięcia rozprawy.