Zasady dziedziczenia w małżeństwie. Czy dostanę spadek po mężu?

Są pytania o  dziedziczenie w małżeństwie, które często powtarzają się wśród moich klientów. Kto dostanie spadek po mężu? Jak wygląda dziedziczenie w małżeństwie bezdzietnym?  A jak dziedziczenie w małżeństwie po rozwodzie? Czy dostanę spadek po mężu jeśli jest u nas rozdzielność majątkowa? Czy odziedziczę majątek nabyty przez żonę przed ślubem? Odpowiem na te i kilka i innych ciekawych pytań, przeczytaj!

Czy odziedziczę spadek po mężu po rozwodzie?

NIE! W Polskim prawie małżonkowie nie dziedziczą po sobie po rozwodzie. Zatem spadku po mężu nie dziedziczy była żona. Jeśli mąż miał nową żonę – to ona będzie jego spadkobierczynią. UWAGA! To samo dotyczy separacji. Możliwe, że o tym nie wiesz. Jeśli jesteście w separacji – także nie dostaniesz spadku po mężu czy żonie.

Jak wygląda dziedziczenie w małżeństwie, jeśli mamy rozdzielność majątkową? Czy dostanę spadek po mężu? 

W takiej sytuacji będziesz dziedziczyć spadek po mężu. Rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na prawo do spadku. Masz prawo do spadku jeśli macie rozdzielność majątkową.

Czy odziedziczę po żonie dom, który należał do jej majątku osobistego?

Tak. Po śmierci współmałżonka masz prawo dziedziczenia wszystkich składników majątkowych – jego majątku osobistego i udziału w majątku wspólnym. W skład majątku osobistego małżonka wchodzi np. to, co posiadał on przed ślubem, co otrzymał w darowiźnie lub spadku. 

Jak wyglądają zasady dziedziczenia w małżeństwie, które ma dzieci? Czy jaki dostanę spadek po mężu? Co odziedziczą dzieci?

Jeśli macie dzieci, będziesz dziedziczyć z nimi w równych częściach. Jednak Twoja część spadku po mężu nie może być mniejsza niż ¼! Czyli jeśli mąż miał więcej niż trójkę dzieci, Tobie i tak należała się będzie 1/4. 

Jak wygląda dziedziczenie w małżeństwie, które jest bezdzietne?

Jeśli jesteście małżeństwem bezdzietnym -Ty odziedziczysz połowę spadku po mężu. Drugą połowę odziedziczą jego rodzice – albo, jeśli również zmarli – jego rodzeństwo.

Możesz posłuchać co jeszcze mówię na temat dziedziczenia w bezdzietnym małżeństwie tutaj

Jednak pamiętaj, że spadek po Twoim mężu dziedziczą nie tylko wasze dzieci, ale także te, które miał z innych związków – małżeńskich i pozamałżeńskich.