Wynagrodzenie męża dla żony. Czy żona może pobierać wynagrodzenie męża jeśli on nie dokłada się do domowego budżetu?

Kilka wpisów temu pisałam o tym jak można zadbać o siebie i rodzinę gdy mąż nie chce dokładać się do domowych wydatków. Moje klientki często latami tkwią w sytuacjach w których nie wiedzą ile zarabiają ich mężowie. Gdy przychodzi czas wypłaty muszą być miłe i prosić aby mąż łaskawie zechciał dać coś na życie. On oczywiście daje za mało – bo kwestionuje ponoszone wydatki, to niepotrzebne a tamto tyle nie kosztuje…

Przemoc ekonomiczna

Jeżeli czegoś takiego doświadczasz, to wiedz, że jest to przemoc ekonomiczna! Jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich jest wspólne ponoszenie wydatków na rodzinę i mamy prawo obowiązek ten egzekwować.

Tutaj pisałam o tym kiedy i w jakich okolicznościach można sądownie zabezpieczyć regularne płacenie przez męża konkretnej kwoty z przeznaczeniem na wydatki rodziny. Ale to nie jest jedyna opcja jaką przewiduje prawo.

Wynagrodzenie za pracę płatne do rąk drugiego małżonka. Wynagrodzenie męża dla żony.

Czy wiesz, że możesz domagać się aby wynagrodzenie twojego małżonka było przekazywane do twoich rąk? W tym celu należy złożyć wniosek o to do sądu rejonowego. Żeby móc z tego skorzystać muszą zaistnieć dwie okoliczności:

– małżonek musi nie wywiązywać się z obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania rodziny,

– musicie pozostawać we wspólnym pożyciu (czyli jednym słowem tworzyć rodzinę – razem mieszkać, prowadzić wspólne gospodarstwo rodzinne, muszą istnieć między wami więzy małżeńskie)

Czy to dotyczy tylko wynagrodzenia za pracę?

Nie! To uprawnienie dotyczy w szczególności stałego, powtarzającego się wynagrodzenia jakie otrzymuje twój małżonek z różnych tytułów – stanowiącego jego dochód. Może być to wynagrodzenie także ze stosunku zlecenia, umowy o dzieło, najmu i innych umów.