Wypadek komunikacyjny - odszkodowanie z oc sprawcy

Praktycznie każdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym wie, że może dochodzić odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzony pojazd. Bardzo często jednak na tym kończy się nasza wiedza.

Z doświadczenia wiem, że zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, klienci najczęściej ograniczają się do wskazania wad w pojeździe. Bywa, że mają przy tym mgliste pojęcie na temat odszkodowania za doznane w wypadku urazy.  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel powinien pokryć wszystkie straty poniesione przez poszkodowanego. Ponadto, jego odpowiedzialność rozciąga się także na korzyści, które poszkodowany utracił wskutek wypadku.   

Co kryje się pod tymi pojęciami?

Czego dokładnie możemy zażądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku komunikacyjnego?

  1. Odszkodowanie za zniszczenia w pojeździe.

Ten punkt raczej nie budzi wątpliwości. Praktycznie każdy kierowca był chociaż raz uczestnikiem zdarzenia drogowego – kolizji, a może nawet wypadku.  Po wycenie szkody przez rzeczoznawcę, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub pokrywa koszty naprawy pojazdu.

  1. Odszkodowanie za zniszczenie przedmiotów, które znajdowały się w samochodzie.

Często zapominamy lub nie zdajemy sobie sprawy, że odszkodowanie należy się także za uszkodzone rzeczy, które przewozimy w pojazdach. To nie rzadkość, bo telefony i laptopy wozi w samochodzie praktycznie każdy.  Dochodzić możemy nawet kompensaty za zniszczony ubiór. Tu trzeba jednak do sprawy podjeść z rozsądkiem, uwzględniając rzeczywistą wartość straty.

Przykładowo – w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw ubezpieczyciel finalnie wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie za zniszczony strój motocyklisty.

WAŻNE!

Jeśli masz dzieci – zapewne w twoim samochodzie znajdują się dziecięce foteliki samochodowe. Pamiętaj, że nawet jeśli doszło do zwykłej kolizji a foteliki nie noszą widocznych uszkodzeń – w większości wypadków należy je wymienić na nowe. Może bowiem dojść do mikrouszkodzeń, które osłabiają konstrukcję fotelika a korzystanie z niego przestaje być bezpieczne. Rekompensaty za uszkodzony fotelik można w takiej sytuacji  dochodzić z OC sprawcy.

  1. Rekompensata innych kosztów, które poniosłeś w związku ze zdarzeniem.

Oprócz odszkodowania za doznane zniszczenia, z OC sprawcy można dochodzić także zwrotu innych kosztów – takich jak koszty lawety, czy też wynajmu pojazdu zastępczego.

 

  1. Odszkodowanie za tzw. szkodę osobową

Niestety bardzo często skutkiem zdarzenia są tzw. szkody na osobie – czyli urazy, uszkodzenia ciała prowadzące nawet do utraty zdrowia.

W ramach ubezpieczenia OC sprawcy można dochodzić  zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem, reperowaniem zdrowia. Wśród tych wydatków możemy wymienić: koszty leków i leczenia, prywatnych wizyt lekarskich, środków ortopedycznych, rehabilitacji a nawet dojazdów do lekarzy czy placówek zdrowia.

WAŻNE!

Świadczenia, o których napisałam powyżej, stanowią odszkodowanie. Wiążą się one zatem z wystąpieniem u ciebie realnej szkody. Dlatego pamiętaj –  aby dochodzić zwrotu tych kosztów, musisz swoją szkodę udokumentować odpowiednimi dowodami.

  1. Zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu

Wśród możliwych, prawnie dozwolonych roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela sprawcy, kodeks cywilny wymienia także i to. Zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu jest jednak możliwy jedynie, gdy poszkodowany stał się inwalidą. Co to oznacza? W orzecznictwie uznaje się, że inwalidą w tej sytuacji jest osoba, która na skutek wypadku komunikacyjnego, swoich urazów, straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej. Wówczas możliwe jest dochodzenie od ubezpieczyciela kosztów przekwalifikowania się – odbycia kursów, szkoleń, zakupu odpowiednich programów, czy narzędzi.

  1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Oprócz roszczeń, które wymagają wykazania  szkody, z OC sprawcy można dochodzić także zadośćuczynienia za krzywdę. Pod tym pojęciem kryje się ból, cierpienia fizyczne i psychiczne, które mają związek ze zdarzeniem. Najczęściej dochodzą go osoby poszkodowane, które w wypadku doznały konkretnego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość przyznanego zadośćuczynienia może być różna. Zależy ona od wielu czynników, takich jak rodzaj doznanego urazu, trwałość i natężenie cierpienia czy chociażby wiek.

  1. Renta z tytułu wypadku

Jeśli w wyniku wypadku doszło u poszkodowanego  do  utraty możliwości zarobkowych albo zwiększyły się jego potrzeby finansowe – wówczas może dochodzić od ubezpieczyciela renty. Renta ma wyrównać różnicę między dochodami osiąganymi przez poszkodowanego a tymi, które uzyskuje po zdarzeniu. Zadaniem renty jest także pokryć zwiększone potrzeby, takie jak koszty leczenia, rehabilitacji czy opieki.

 WAŻNE!

Pamiętaj, że przedawnienie powyższych roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.  Jeżeli jednak szkoda jest wynikiem przestępstwa, termin ten wynosi 20 lat od dnia jego popełnienia.

Nie zwlekaj jednak ze sprawą do ostatniej chwili, ponieważ często proces likwidacji szkody trwa kilka miesięcy (licząc odwołania, ponowne rozpatrywanie sprawy przez ubezpieczyciela), a przed upływem powyższych terminów sprawa powinna znaleźć się w sądzie!