Co to jest obowiązek alimentacyjny? Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka to obowiązek dostarczania mu środków utrzymania oraz środków wychowania.

Co się kryje pod tymi pojęciami? Przede wszystkim chodzi o zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Na jakie potrzeby dziecka mogę przeznaczyć alimenty?

Sądy za usprawiedliwione potrzeby dziecka uznają w szczególności:

– koszty mieszkania i opłat,

– koszty wyżywienia, odzieży i obuwia

– koszty leczenia, wizyt lekarskich, leków, rehabilitacji, opieki medycznej,

– wydatki na środki czystości i artykuły higieniczne

– wydatki na kształcenie: szkołę, pomoce szkolne i naukowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki szkolne

– wydatki na rozrywkę i kulturę: zakup zabawek, akcesoriów i gadżetów, książek, wyjścia do kina, parków rozrywki

– wydatki na wyjazdy wakacyjne, ferie

– wydatki na hobby dziecka – zajęcia sportowe, nauka gry na instrumencie, nauka tańca, jazda konna.

Od czego jeszcze zależy wysokość alimentów?

Kolejnym czynnikiem są możliwości zarobkowe i majątkowe tego rodzica, który ma zostać zobowiązany do płacenia alimentów.

Możliwości zarobkowe to nie tylko dochody, które rodzic faktycznie uzyskuje, ale także środki pieniężne, które mógłby (a nawet powinien) uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności. Sąd będzie miał tu na uwadze posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, wiek, stan zdrowia, siły. Stąd możliwości zarobkowe często ustalane są przez sąd na wyższym poziomie niż wynika to z wykazywanych przed sądem dochodów.

Możliwości majątkowe to posiadane przez rodzica nieruchomości, ruchomości, środki finansowe.

Ostatnim elementem, jaki sąd weźmie pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów będzie poziom życia jaki posiadało dziecko przed rozwodem. Przy ustalaniu wysokości alimentów funkcjonuje zasada porównywalnej stopy życiowej dzieci i rodziców. Jeśli zatem przed rozwodem dziecko żyło na wysokim poziomie, po rozwodzie jego sytuacja nie powinna ulec diametralnej zmianie, szczególnie jeśli jego rodzice nadal prezentują wysoki standard życia.