Zasiłki chorobowe 2023. Czy wiesz że od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące zasiłków?

Zasiłki chorobowe 2022. Zmiany dotyczą każdego z nas – pracowników i pracodawców. Dotyczą także zasiłku chorobowego – czyli tego, które są wypłacane za przebywanie na l4.

Wyjaśnię Ci jakie są aktualne zmiany w zasiłkach. Sprawdź co się zmieniło.

  1. Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

Dotąd za pobyt w szpitalu mogłeś liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Wyższy zasiłek przysługiwał m.in. kobietom w ciąży (100%) oraz częściowo pracownikom po ukończeniu 50 roku życia (80%).  Po zmianie przepisów miesięczny zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu wynosi zawsze 80% (wyjątki, kiedy zasiłek ten wynosi 100% – pozostały niezmienione. Kobiety w ciąży nadal mogą liczyć na zasiłek w tej wysokości).

  1. Zmiana w ustalaniu okresu zasiłkowego

Zarówno przed jak i po zmianie przepisów zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Jest to tzw. „okres zasiłkowy”. Do tego okresu wliczane są okresy niezdolności do pracy, między którymi przerwa nie przekracza 60 dni.

 Czyli jednym słowem jeden okres zasiłkowy obejmuje wszystkie epizody Twojej niezdolności do pracy  (m.in. gdy jesteś na l4 czy świadczeniu rehabilitacyjnym) między którymi przerwa nie była dłuższa niż 60 dni.

Co więc zmieniły nowe przepisy? Do 31 grudnia 2021 r. sumowało się jedynie okresy niezdolności do pracy, które były spowodowane tą samą chorobą. Teraz do jednego okresu zasiłkowego zliczamy wszystkie okresy niezdolności do pracy, bez względu na rodzaj choroby.

 

  1. Skrócenie okresu zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

 

Przed zmianą przepisów, po ustaniu ubezpieczenia (np. po rozwiązaniu umowy o pracę) mógł korzystać z zasiłku, tak jakby ubezpieczenie nie ustało – odpowiednio 182 lub 270 dni.

Po zmianie przepisów okres przez jaki można było przebywać na zasiłku chorobowym po ustaniu tytułu ubezpieczenia uległ skróceniu do 91 dni. Skrócenie nie obejmuje m.in. zasiłku chorobowego w czasie ciąży lub w wyniku zachorowania na gruźlicę.

Pamiętaj jednak, że także w tej sytuacji zastosowanie mają przepisy dotyczące zliczania okresów zasiłkowych. Do okresu 91 dni dolicza się okresy niezdolności do pracy trwające w czasie ubezpieczenia (np. umowy o pracę). Wówczas łącznie okres zasiłkowy nie może przekraczać 182/270 dni.

  1. Nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie ze starymi przepisami podstawę wymiaru należało obliczyć na nowo jeżeli między okresami w których pobierane były zasiłki minęły -ponad 3 miesiące kalendarzowe. Aktualnie obliczenia nowej podstawy wymiaru zasiłku należy dokonać już jeśli przerwa ta wynosiła 1 miesiąc kalendarzowy.